Vážení rodiče, v současné době probíhá rekonstrukce části MŠ Růžová z důvodu navýšení naší kapacity… více informací
Zavřít
Zpět

Co nabízíme

Snažíme se dětem nabídnout  prostředí plné pohody, klidu a vzájemné důvěry.
Prostředí podnětné a obsahově bohaté pro Vaše děti.
Zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a napomáhají jim v jejich uspokojování.
Činnosti vedoucí k radostnému prožívání.
Oslavy narozenin dětí.
Individuální přístup k dětem.
Pěstování zdravých stravovacích návyků 
Činnosti směřující k prevenci sociálně patologických jevů.
Rozvíjení enviromentálních vztahů vedoucí k ochraně životního prostředí.
Postupný adaptační program vycházející z individuálních požadavků dětí a rodičů.
Kontakt s rodiči na akcích školy – podzimní dílny, vánoční posezení, odemykání zahrady, loučení s předškoláky, buřtíkování… apod.
Divadelní představení.
Logopedická a speciálně pedagogická preventivní činnost.
Účast dětí v různých typech výtvarných soutěží, sportovních závodů a turnajů.
Vzdělávací činnosti na interaktivní tabuli.

Všechny děti ve škole mají stejná práva, stejné možnosti, ale také stejné povinnosti. Děti mají vytvořená společná pravidla chování ve skupině tak, aby se všichni cítily dobře a těšily se za svými kamarády.

Pedagogové pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV ), který je platným vzdělávacím programem pro mateřské školy. 

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí, na jejichž základě jsme vytvořily vlastní vzdělávací program, který je dál rozpracován do školních vzdělávacích programů pro jednotlivá pracoviště naší 4.MŠ.Vánoční provoz

Vážení rodiče,   v období vánočních prázdnin (od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022) bude provoz 4. mateřské školy přerušen. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho zdraví…

Více informací

Zápis - třídní schůzky

Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ  MŠ Růžová  - úterý     14. 6. 2022  od 16:00 hod. MŠ J. Kříže  - pondělí 13. 6. 2022   od 16:00 hod. MŠ Fr. Malíka  - čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 hod. …

Více informací