Vážení rodiče, v současné době probíhá rekonstrukce části MŠ Růžová z důvodu navýšení naší kapacity… více informací
Zavřít
Zpět

O nás

4. mateřská škola,  Most, příspěvková organizace vznikla 1.1.2022 a jejím zřizovatelem je Statutární město Most.

Školu tvoří čtyři pracoviště.
Místa poskytovaného vzdělávání:
 • Mateřská škola Růžová  - ředitelství 4.MŠ
 • Mateřská škola Jana Kříže
 • Mateřská škola Františka Malíka
 • Mateřská škola Komořanská
 Cíle a filozofie naší mateřské školy:

Chtěli bychom být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

Hlavním a prvořadým cílem předškolního vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem mnohostranných podnětů, zajistit dítěti bohatství různorodých aktivit vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti po stránce citové, adaptační i rozumové.

Naší snahou je:

- NAUČIT DĚTI ZÁKLADNÍM SCHOPNOSTEM
A DOVEDNOSTEM DŮLEŽITÝM PRO CELÝ DALŠÍ ŽIVOT
- ROZVÍJET U DĚTÍ ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ, SEBEJISTOTU A TVOŘIVOST, POMOC JIM ZÍSKAT PŘIMĚŘENOU FYZICKOU, PSYCHICKOU
A SOCIÁLNÍ SAMOSTATNOST
- NAUČIT DĚTI PŘIZPŮSOBIT SE ŽIVOTU V SOCIÁLNÍ KOMUNITĚ
- UČIT POZNÁVAT  PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM  ŽIJÍ,
CHRÁNIT PŘÍRODU

 

 • Chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor.
 • Chceme maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností.
 • Chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat je v jejich zájmech.
 • Chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 • Chceme z laskavosti učinit normu.
 • Chceme podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb
 • Chceme se s nimi radovat ze života.
 • Vychovávat šťastné a spokojené děti, které budou rády na období strávené v mateřské škole vzpomínat a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti
 • Děti dobře připravit pro vstup do základní školy, ale i do života.
 • Chceme děti učit zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči
 • Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro mnohé rodiče, není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich.

 


GalerieVánoční provoz

Vážení rodiče,   v období vánočních prázdnin (od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022) bude provoz 4. mateřské školy přerušen. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho zdraví…

Více informací

Zápis - třídní schůzky

Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ  MŠ Růžová  - úterý     14. 6. 2022  od 16:00 hod. MŠ J. Kříže  - pondělí 13. 6. 2022   od 16:00 hod. MŠ Fr. Malíka  - čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 hod. …

Více informací