Vážení rodiče, v současné době probíhá rekonstrukce části MŠ Růžová z důvodu navýšení naší kapacity… více informací
Zavřít
Zpět

Ceník stravného

STRAVNÉ od školního roku 2022/2023

45,- Kč na den /1 dítě 2-6 leté
49,- Kč na den /1 dítě 7- leté

Ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné je 900,-Kč/měsíčně za dítě od  2-6let

                                         980,-Kč/měsíčně za dítě od  7 leté

Sazba na dítě a den činí:

a) pro dítě 2-6leté :

 • ranní svačina                                11,-kč
 • oběd                                                24,-kč
 • odpolední svačina                      10,-kč
 • celkem :                                          45,-kč/den

  b) pro dítě 7leté : 

  • ranní svačina                                  12,-kč
  • oběd                                                  26,-kč
  • odpolední svačina                        11,-kč 
  •  celkem :                                           49,-kč/den

  Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné pouze převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na pobočce KB a.s.

  Děti mají k dispozici po celou dobu pobytu v MŠ  pitný režim. Platba za školní stravování dítěte v MŠ, je  pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb. § 35, odst. 1 d). Cena stravného je předem stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu podle §5. Pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na úpravu ceny stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou.

  Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

  Informace k platbě:

   

  Číslo účtu

  78-6991230217/0100

  Konstantní symbol

  0558

  Variabilní symbol

  bude přidělen ekonomkou školy

  Poznámka pro příjemce

  uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

   

  Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.

  Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně vždy v měsíci srpnu.  Vánoční provoz

  Vážení rodiče,   v období vánočních prázdnin (od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022) bude provoz 4. mateřské školy přerušen. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho zdraví…

  Více informací

  Zápis - třídní schůzky

  Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ  MŠ Růžová  - úterý     14. 6. 2022  od 16:00 hod. MŠ J. Kříže  - pondělí 13. 6. 2022   od 16:00 hod. MŠ Fr. Malíka  - čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 hod. …

  Více informací