Zpět

Ceník stravného

STRAVNÉ od školního roku 2022/2023

45,- Kč na den /1 dítě 2-6 leté
49,- Kč na den /1 dítě 7- leté

Ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné je 900,-Kč/měsíčně za dítě od  2-6let

                                         980,-Kč/měsíčně za dítě od  7 leté

Sazba na dítě a den činí:

a) pro dítě 2-6leté :

 • ranní svačina                                11,-kč
 • oběd                                                24,-kč
 • odpolední svačina                      10,-kč
 • celkem :                                          45,-kč/den

  b) pro dítě 7leté : 

  • ranní svačina                                  12,-kč
  • oběd                                                  26,-kč
  • odpolední svačina                        11,-kč 
  •  celkem :                                           49,-kč/den

  Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné pouze převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na pobočce KB a.s.

  Děti mají k dispozici po celou dobu pobytu v MŠ  pitný režim. Platba za školní stravování dítěte v MŠ, je  pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb. § 35, odst. 1 d). Cena stravného je předem stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu podle §5. Pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na úpravu ceny stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou.

  Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

  Informace k platbě:

   

  Číslo účtu

  78-6991230217/0100

  Konstantní symbol

  0558

  Variabilní symbol

  bude přidělen ekonomkou školy

  Poznámka pro příjemce

  uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

   

  Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.

  Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně vždy v měsíci srpnu.


  Zápis do mateřských škol

  Zápis do MŠ Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon,  3. 5. 2023 od 13,00 do 17,00 hod…

  Více informací

  Den otevřených dveří

                    

  Více informací

  Navýšení kapacity v MŠ Růžová

  https://listy.mesto-most.cz/v-materince-v-ruzove-ulici-byla-navysena-kapacita-a-upravena-zahrada/d-17924

  Více informací