Zpět

Ceník stravného

STRAVNÉ od školního roku 2022/2023

45,- Kč na den /1 dítě 2-6 leté
49,- Kč na den /1 dítě 7- leté

Ceny jsou koncové včetně DPH.

Stravné se platí zálohově.

Záloha na stravné je 900,-Kč/měsíčně za dítě od  2-6let

                                         980,-Kč/měsíčně za dítě od  7 leté

Sazba na dítě a den činí:

a) pro dítě 2-6leté :

 • ranní svačina                                11,-kč
 • oběd                                                24,-kč
 • odpolední svačina                      10,-kč
 • celkem :                                          45,-kč/den

  b) pro dítě 7leté : 

  • ranní svačina                                  12,-kč
  • oběd                                                  26,-kč
  • odpolední svačina                        11,-kč 
  •  celkem :                                           49,-kč/den

  Zákonný zástupce  uhradí úplatu za předškolní vzdělávání  a stravné pouze převodem ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ nebo hotovostním vkladem na pobočce KB a.s.

  Děti mají k dispozici po celou dobu pobytu v MŠ  pitný režim. Platba za školní stravování dítěte v MŠ, je  pro rodiče povinná a je nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být i důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb. § 35, odst. 1 d). Cena stravného je předem stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., dle finančního normativu podle §5. Pokud dojde během roku ke zdražení potravin, vyhrazujeme si jako mateřská škola právo na úpravu ceny stravného v souvislosti s výše uvedenou vyhláškou.

  Platby jsou splatné do 5. dne příslušného měsíce.

  Informace k platbě:

   

  Číslo účtu

  78-6991230217/0100

  Konstantní symbol

  0558

  Variabilní symbol

  bude přidělen ekonomkou školy

  Poznámka pro příjemce

  uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

   

  Veškeré informace o způsobu plateb podá ekonomka školy.

  Vyúčtování stravného se provádí 1x ročně vždy během září.


  Vánoční provoz

  Vánoční provoz Vážení rodiče, mezi vánočními svátky v období  od 25. 12. 2023 – 1. 1. 2024 bude provoz všech odloučených pracovišť naší  organizace přerušen.   Poslední den provozu bude 22. 12. 2…

  Více informací


  Stávka 27. listopadu 2023

  Vážení rodiče, oznamuji, že zaměstnanci naší mateřské školy se s mou podporou připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se  uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude m…

  Více informací