Zpět

Projekty

Jedině děti vědí, co hledají....

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace se zapojila do  "OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ" Číslo programu: 02 Číslo výzvy: 02_22_002 Název programu: Operační program Jan Amos Komenský Název výzvy: Šablony pro MŠ Projekt s názvem „Jedině děti vědí, co hledají" je realizován od září …

Více informací

Digitalizace MŠ

DIGITALIZACE POSKYTNUTÍ DOTACE NAŠÍ MŠ Na základě Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie – Next Generation EU, byla naší mateřské škole poskytnuta dotace na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí. V souladu se Strat…

Více informací

Hrajeme si spolu III

Mateřská škola se zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ III“.Projekt s názvem „Hrajeme si spolu III" je realizován od ledna 2021 a bude probíhat do prosince 2022. Aktivity projektu:Číslo a název aktivity: 3.I/1 - Školní asistent - personální šablona. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personáln…

Více informací
Přejít na stránku: 1

Zápis 2024

Zápis do MŠ Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v platném znění 6. 5. 2024 od 13,00…

Více informací

Den otevřených dveří 2024

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční: v pondělí 8.4. a v úterý 9.4.  od 10.00h do 11.30h v  MŠ  Jana Kříže a v MŠ Komořanská,  ve středu 10.4. a ve čtvrtek 11.4.…

Více informací

Provoz MŠ o letních prázdninách 2024

Vážení rodiče, provoz v našich mateřských školách bude zajištěn po celou dobu letních prázdnin 2024.   Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících budou z…

Více informací