Vážení rodiče, v současné době probíhá rekonstrukce části MŠ Růžová z důvodu navýšení naší kapacity… více informací
Zavřít
Zpět

Poplatky

Poplatky

Úplata za předškolní vzdělávání

Částka pro školní rok 2022/2023 činí 550,- Kč na 1 dítě měsíčně.

 

školní rok 2021/2022

školní rok 2022/2023 

           500,- Kč               550,- Kč 

Bezúplatné vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky

Splatnost a úhrada úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do pátého dne stávajícího kalendářního měsíce a platí se:

  1. Bezhotovostním převodem z účtu na účet školy
    Zákonný zástupce dítěte zadá trvalý (nebo jednorázový) příkaz k převodu finanční částky ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ
  2. Vkladem na běžný účet mateřské školy
    Zákonný zástupce dítěte složí hotovost přímo na účet školy, na pokladně KB

informace k platbě:

 

Číslo účtu

78-6991230217/0100

Konstantní symbol

0558

Variabilní symbol

bude přidělen ekonomkou školy

Poznámka pro příjemce

uvést jméno DÍTĚTE!!! (důležité)

Splatnost a úhradu stravného najdete zde: Ceník stravného

stravné (záloha na stravné):

 

školní rok 2021/2022

školní rok 2022/2023

Měsíčně:  750,- Kč,
pro 7leté 800,- Kč
pro 3-6leté   900,- Kč,
pro 7leté       980,- Kč
Přesnídávka 10,- Kč (pro 7leté 11,-Kč) 11,- Kč (pro 7leté 12,-Kč)
Oběd 21,- Kč (pro 7leté 23,- Kč) 24,- Kč (pro 7leté 26,- Kč)
Odpolední svačina  9,- Kč (pro 7leté  10,- Kč) 10,- Kč (pro 7leté 11,- Kč)
Celý den 40,- Kč (pro 7leté 44,- Kč) 45,- Kč (pro 7leté 49,- Kč)

Vyúčtování stravného bude vždy po ukončení školní roku tj. k 31.8. Přeplatky budou vráceny bankovním převodem náslující měsíc.

 Vánoční provoz

Vážení rodiče,   v období vánočních prázdnin (od 27. 12. 2022 do 30. 12. 2022) bude provoz 4. mateřské školy přerušen. Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho zdraví…

Více informací

Zápis - třídní schůzky

Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ  MŠ Růžová  - úterý     14. 6. 2022  od 16:00 hod. MŠ J. Kříže  - pondělí 13. 6. 2022   od 16:00 hod. MŠ Fr. Malíka  - čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 hod. …

Více informací