Zpět

Co nabízíme

Snažíme se dětem nabídnout  prostředí plné pohody, klidu a vzájemné důvěry.
Prostředí podnětné a obsahově bohaté pro Vaše děti.
Zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí a napomáhají jim v jejich uspokojování.
Činnosti vedoucí k radostnému prožívání.
Oslavy narozenin dětí.
Individuální přístup k dětem.
Pěstování zdravých stravovacích návyků 
Činnosti směřující k prevenci sociálně patologických jevů.
Rozvíjení enviromentálních vztahů vedoucí k ochraně životního prostředí.
Postupný adaptační program vycházející z individuálních požadavků dětí a rodičů.
Kontakt s rodiči na akcích školy – podzimní dílny, vánoční posezení, odemykání zahrady, loučení s předškoláky, buřtíkování… apod.
Divadelní představení.
Logopedická a speciálně pedagogická preventivní činnost.
Účast dětí v různých typech výtvarných soutěží, sportovních závodů a turnajů.
Vzdělávací činnosti na interaktivní tabuli.

Všechny děti ve škole mají stejná práva, stejné možnosti, ale také stejné povinnosti. Děti mají vytvořená společná pravidla chování ve skupině tak, aby se všichni cítily dobře a těšily se za svými kamarády.

Pedagogové pracují podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV ), který je platným vzdělávacím programem pro mateřské školy. 

RVP PV vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí, na jejichž základě jsme vytvořily vlastní vzdělávací program, který je dál rozpracován do školních vzdělávacích programů pro jednotlivá pracoviště naší 4.MŠ.


Zápis 2024

Zápis do MŠ Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v platném znění 6. 5. 2024 od 13,00…

Více informací

Den otevřených dveří 2024

Srdečně zveme všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční: v pondělí 8.4. a v úterý 9.4.  od 10.00h do 11.30h v  MŠ  Jana Kříže a v MŠ Komořanská,  ve středu 10.4. a ve čtvrtek 11.4.…

Více informací

Provoz MŠ o letních prázdninách 2024

Vážení rodiče, provoz v našich mateřských školách bude zajištěn po celou dobu letních prázdnin 2024.   Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících budou z…

Více informací