Zpět

Stávka 27. listopadu 2023

Zpět na seznam článků

Vážení rodiče,

oznamuji, že zaměstnanci naší mateřské školy se s mou podporou připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se  uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude mateřská škola uzavřena.

Jsme si vědomi, že některým rodičům způsobíme problémy s hlídáním dětí, ale věříme, že nás v této stávce podpoříte a pochopíte náš záměr.

Nestávkujeme ohledně zvýšení platů pedagogických pracovníků, ale jde nám o udržení kvality vzdělávání vašich dětí.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům a především proti dětem, považujeme za nepřijatelné.

Hlavním cílem stávky je:

  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  
  • Zamezit snižování nepedagogických pracovníků – kuchařky, uklízečky – bez těchto lidí škola nemůže fungovat. Jelikož se o těchto pozicích málo ve společnosti mluví, mnozí ani netuší, kolik náročné práce je za těmito povoláními schováno. A mnozí ani netuší, jak špatně ohodnocena je tato práce.
  • Zamezit zničujícímu úmyslu snižovat drasticky počet asistentů pedagoga pro práci s dětmi s inkluzí- což bude znamenat méně individuálního přístupu pro tyto děti.
  • Zabránit nedostatku peněz (snižování výdajů) na pomůcky, které jsou k výuce potřebné.

Navíc jsou ve hře další nanejvýš nešťastné úmysly ministerstva. Mimo jiné padají návrhy např. zrušit odklady povinné školní docházky.

Věříme, že nás pochopíte. Všem nám jde o jedno, o naše děti a jejich budoucnost.

Mgr. Věra Richterová, ředitelka školyVánoční provoz

Čtvrtek, 07.12.2023

Vánoční provoz Vážení rodiče, mezi vánočními svátky v období  od 25. 12. 2023 – 1. 1. 2024 bude provoz všech odloučených pracovišť naší  organizace přerušen.   Poslední den provozu bude 22. 12. 2…

Více informací


Stávka 27. listopadu 2023

Úterý, 21.11.2023

Vážení rodiče, oznamuji, že zaměstnanci naší mateřské školy se s mou podporou připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se  uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude m…

Více informací