Vážení rodiče, v současné době probíhá rekonstrukce části MŠ Růžová z důvodu navýšení naší kapacity… více informací
Zavřít
Zpět

Zápis 2022

MŠ Komořanská - úterý 21.6. 2022 od 15:00 hod. - Třídní schůzka nově přijatých dětí.

Účast zákonných zástupců povinná, pokud nebudete moc, je potřeba se omluvit. Na třídní schůzku se prosím dostavte bez dětí. Děkujeme.

ZÁPIS  DO MŠ 

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnutá dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, je stanoven jiný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání a to ve dnech 6.6.2022 od 13,00  do 17,00 hodin  nebo   7.6.2022 od  13,00   do 16,00 hodin.(pouze pro děti - cizince, kterým byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny s účiností od 24.2.2022 a později)

VДля іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до дошкільної освіти, а то починаючи з 6. червня 2022 року по 7.липня 2022 року. Конкретні дати в окремих школах будуть своєчасно опубліковані на цьому порталі.Термін реєстрації організовано лише для дітей-іноземців яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв'язку зі збройним конфліктом на території України з 24 лютого 2022 року і пізніше.

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

 o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /про прийом дитини в дошкільний навчальний заклад

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává/ Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює

4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace

Vám tímto sděluje, že rozhodla o přijetí dítěte/ цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була прийнята

registrační číslo přiřazené mateřskou školou/реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком:
UE5BZ
HI56Q
JMAIO                                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CO S SEBOU K ZÁPISU?
Občanský průkaz zákonného zástupce
Rodný list dítěte
Vytištěná elektronická žádost   ( Po registraci Vám dorazí žádost do emailu. Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře).
Doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR
Doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.). 
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Počínaje dnem 1. 9. 2022 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2022 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku,  zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. 

PŘIJETÍ DÍTĚTE MLADŠÍHO 3LET

Dítě mladší 3 let věku  lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona 561/2004 Sb., v platném znění.  Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání skutečně spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.
Na přijetí dítěte mladšího 3let není právní nárok.

KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává 4. mateřská škola, Most, příspěvková organizace budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

  1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku. *
  2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 4 let věku. *
  3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku. *
  4. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) mimo spádovou oblast mateřské školy (obvod č. 4), které do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku. *

* Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust. §20 odst. 2 písm. d) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt v jiné obci, která nezřizuje MŠ.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ  VYHLÁŠKA  č. 6/2021

kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených statutárním městem Most

Odkaz na "Mapový portál" s interaktivní mapou školských obvodů MŠ a ZŠ, ve kterém lze vyhledávat spádovou školu dle bydliště: https://mapy.mesto-most.cz/app/skoly/?typ=ms

ORGANIZACE ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Zápis do MŠ proběhl  3. a 4. května 2022 v současné době již není možné elektronické podání. 16. května byl zápis uzavřen.

25. dubna až 16. května 2022

Otevření systému pro elektronické podání přihlášky.

Po registraci Vám dorazí žádost do emailu. ( Žádost je nutné vytisknout  a ve Vámi zvolený den a čas donesete do vybrané mateřské školy i s potvrzením od lékaře).

Možnost rezervace data a času (v aplikaci "Online zápis do školy")  pro absolvování prezenční formy zápisu v prostorách školy ve dnech 3. a 4. května 2022 mezi 13:00 až 17:00 hod. bude možné pouze od pondělí 25. dubna 2022 od 6:00 hod. do pondělí 2. května do 20:00 hod. Po tomto datu bude možné dále podávat elektronickou přihlášku k zápisu Vašeho dítěte, a to až do 16. května 2022. 

3. a 4. května 2022

Prezenční část zápisu dětí v prostorách školy, kterou jste si vybrali, a to 3. 5. od 13:00 do 17:00 hod. a 4. 5. od 13:00 do 16 hod. dle harmonogramu přihlášených dětí k zápisu (rezervace termínu přes aplikaci ZapisyOnline.cz).

Nutné donést potřebné dokumenty k zápisu

Potvrzení od lékaře je nutno doložit  v den zápisu nebo do 13. 5. 2022  (formulář ke stažení zde)

17. května 2022

Nejzazší termín doručení podepsané přihlášky dítěte na adresu školy a doručení potvrzení od lékaře ( formulář ke stažení zde)

31. května 2022

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely Školského zákona č. 561/2004 Sb.., k 1. lednu 2012 § 183 odst. 2 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly ve vývěsní skříni mateřské školy a na webových stránkách školyRozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude předáno osobně dne 31. 5. 2022 v písemné podobě. 


Zápis - třídní schůzky

Třídní schůzky pro nově přijaté děti do MŠ  MŠ Růžová  - úterý     14. 6. 2022  od 16:00 hod. MŠ J. Kříže  - pondělí 13. 6. 2022   od 16:00 hod. MŠ Fr. Malíka  - čtvrtek 16. 6. 2022 od 15:00 hod. …

Více informací

Gratulujeme !!!

Gratulujeme našim  předškoláčkům za krásné umístění v soutěži " PO očima dětí a mládeže 2022". Kategorie M 1                                                              1. místo   Tugs-Ochir-Bold- …

Více informací

Zápis do MŠ

Informace k zápisu do mateřské školy  pro školní rok 2022/2023 Termín zápisu na školní rok 2022/2023 bude  3.5. - 4.5.2022. Podrobné informace k zápisu najdete na webových stránkách 4.MŠ MOST

Více informací