Zpět

O nás

4. mateřská škola,  Most, příspěvková organizace vznikla 1.1.2022 a jejím zřizovatelem je Statutární město Most.

Školu tvoří čtyři pracoviště.
Místa poskytovaného vzdělávání:
 • Mateřská škola Růžová  - ředitelství 4.MŠ
 • Mateřská škola Jana Kříže
 • Mateřská škola Františka Malíka
 • Mateřská škola Komořanská
 Cíle a filozofie naší mateřské školy:

Chtěli bychom být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou.

Hlavním a prvořadým cílem předškolního vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni, vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem mnohostranných podnětů, zajistit dítěti bohatství různorodých aktivit vedoucích k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé a harmonicky vyvážené osobnosti po stránce citové, adaptační i rozumové.

Naší snahou je:

- NAUČIT DĚTI ZÁKLADNÍM SCHOPNOSTEM
A DOVEDNOSTEM DŮLEŽITÝM PRO CELÝ DALŠÍ ŽIVOT
- ROZVÍJET U DĚTÍ ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ, SEBEJISTOTU A TVOŘIVOST, POMOC JIM ZÍSKAT PŘIMĚŘENOU FYZICKOU, PSYCHICKOU
A SOCIÁLNÍ SAMOSTATNOST
- NAUČIT DĚTI PŘIZPŮSOBIT SE ŽIVOTU V SOCIÁLNÍ KOMUNITĚ
- UČIT POZNÁVAT  PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM  ŽIJÍ,
CHRÁNIT PŘÍRODU

 

 • Chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor.
 • Chceme maximálně podporovat rozvoj komunikativních dovedností.
 • Chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat je v jejich zájmech.
 • Chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 • Chceme z laskavosti učinit normu.
 • Chceme podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb
 • Chceme se s nimi radovat ze života.
 • Vychovávat šťastné a spokojené děti, které budou rády na období strávené v mateřské škole vzpomínat a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti
 • Děti dobře připravit pro vstup do základní školy, ale i do života.
 • Chceme děti učit zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání a to vše společnou cestou s rodiči
 • Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro mnohé rodiče, není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich.

 


Galerie


Vánoční provoz

Vánoční provoz Vážení rodiče, mezi vánočními svátky v období  od 25. 12. 2023 – 1. 1. 2024 bude provoz všech odloučených pracovišť naší  organizace přerušen.   Poslední den provozu bude 22. 12. 2…

Více informací


Stávka 27. listopadu 2023

Vážení rodiče, oznamuji, že zaměstnanci naší mateřské školy se s mou podporou připojí ke stávce 27. 11. 2023, pokud se  uskuteční. Vzhledem k tomu, že se jedná prakticky o všechny zaměstnance, bude m…

Více informací